Servicii pentru Detinatori

ISTORICUL DE CONT SI SUMARUL POZITIILOR DE CONT

Istoricul de cont evidentiaza intrarile si iesirile de instrumente financiare in si din contul titularului deschis in Sectiunea I a registrului, evidentiate in ordine cronologica.
Sumarul pozitiilor din cont evidentiaza totalitatea instrumentelor financiare din conturile titularului, instrumente financiare detinute la diferiti emitenti.

Istoricul de cont si sumarul pozitiilor de cont
se elibereaza la solicitarea titularului de cont sau a persoanei mandatate de acesta prin procura speciala autentificata de notarul public, pe baza urmatoarelor documente:
Solicitarea eliberarii istoricului de cont si/sau a sumarului pozitiilor de cont, impreuna cu documentele mai sus mentionate, poate fi transmisa Depozitarului Central si prin intermediul postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) la adresa: Depozitarul Central, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etajul 1, Bucuresti, sector 1, cod postal 011141.

Servicii detinatori