Servicii pentru Detinatori

NOTA

Scrisorile recomandate cu confirmare de primire transmise Depozitarului Central trebuie sa contina, pe langa documentele necesare efectuarii operatiunii solicitate, si dovada achitarii taxei (copie dupa ordinul de plata sau copie dupa chitanta primita la depunerea mandatului postal).

Plata serviciilor solicitate de catre detinatorii de instrumente financiare prin intermediul scrisorilor recomandate cu confirmare de primire se va face prin mandat postal sau ordin de plata.

Pe mandatul postal sau pe ordinul de plata trebuie specificate urmatoarele date:
 • DEPOZITARUL CENTRAL S.A.
 • CUI RO 9638020;
 • cont banca:
  • RO45RNCB0071086501740001 - BCR – Sucursala Plevnei
  • RO93BTRL04101202D03004XX - TRANSILVANIA SUC. LIPSCANI
  • RO46BREL0002001004350100 - LIBRA INTERNET BANK
 • cont trezorerie: RO19TREZ7005069XXX003412, Trezorerie DGFPMB-ATCP (PENTRU INSTITUTIILE STATULUI)
 • CNP-ul detinatorului de instrumente financiare (Codul Numeric Personal, pe verso-ul mandatului).


Pentru operatiunile solicitate la sediile Participantilor sau la sediul Depozitarului Central S.A., detinatorul de instrumente financiare trebuie sa prezinte, in original, documentele care stau la baza solicitarii.

Servicii detinatori