Servicii pentru Participanti

Servicii pe care Depozitarul Central le ofera participantilor la sistemul RoClear:

   deschiderea si administrarea conturilor de instrumente financiare in cadrul sistemului RoClear, la nivelul cel mai inalt („serviciu de administrare centralizata”);
   compensarea si decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare inregistrate in sistemul RoClear;
   decontarea transfrontaliera prin intermediul conexiunilor realizate cu alti depozitari centrali;
   efectuarea de operatiuni de imprumut de instrumente financiare si de constituire a garantiilor aferente acestora. In prezent sunt permise astfel de operatiuni cu toate categoriile de instrumente financiare;
   inregistrarea in conturile administrate de Participanti a rezultatelor in sume de bani si/sau instrumente financiare, ca efect al procesarii evenimentelor corporative;
   acordarea si mentinerea codurilor LEI;
   furnizarea de raportari, informatii, date si statistici.