Servicii pentru Participanti

Servicii pe care Depozitarul Central le ofera participantilor la sistemul RoClear:

deschiderea si administrarea conturilor de instrumente financiare in cadrul sistemului RoClear, la nivelul cel mai inalt („serviciu de administrare centralizata”);

compensarea si decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare inregistrate in sistemul RoClear;

decontarea transfrontaliera prin intermediul conexiunilor realizate cu alti depozitari centrali;

efectuarea de operatiuni de imprumut de instrumente financiare si de constituire a garantiilor aferente acestora. In prezent sunt permise astfel de operatiuni cu toate categoriile de instrumente financiare;

inregistrarea in conturile administrate de Participanti a rezultatelor in sume de bani si/sau instrumente financiare, ca efect al procesarii evenimentelor corporative;

acordarea si mentinerea codurilor LEI;

furnizarea de raportari, informatii, date si statistici.