Auditori

Auditor Financiar

MAZARS ROMANIA SRL
Pipera Business Tower, Et. 5, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, RO-020335, sector 2, Bucuresti, România, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/756/1995, Cod Unic de Inregistrare RO6970597
Pentru exercitiile financiare 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 si 2023


PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL
Pentru exercitiile financiare 2012, 2013, 2014, 2015 si 2016

KPMG AUDIT SRL
Pentru exercitiile financiare 2009, 2010 si 2011

DELOITTE AUDIT SRL
Pentru exercitiile financiare 2007 si 2008

Auditor intern

Audit Consulting Legal International S.R.L.
Bucuresti, Str. Elena Vacarescu, nr. 25, bloc 20/4, ap. 14, sector 1, înmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/14456/2006, Cod Unic de Inregistrare RO19007891 Pentru anii 2022 si 2023

BDO AUDIT SRL
Victory Business Center, str. Invingatorilor, nr.24, sector 3, Bucuresti, ROMANIA, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22485/1994, Cod Unic de Intregistrare RO6546223
Pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 si 2021


DELOITTE AUDIT SRL
Pentru anii 2012, 2013, 2014 si 2015

ERNST & YOUNG
Pentru anii 2008, 2009, 2010 si 2011

Auditor IT

KPMG ADVISORY SRL
Victoria Business Park, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6657/2000, Cod Unic de Intregistrare RO13204347 Pentru 2020, 2021 si 2022

DELOITTE AUDIT SRL
Calea Grivitei nr. 84-98, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924
Pentru anul 2019


KPMG ADVISORY SRL
Victoria Business Park, DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6657/2000, Cod Unic de Intregistrare RO13204347
Pentru perioada 2007- 2018