Auditori

Auditor Financiar

DELOITTE AUDIT S.R.L.
Bucuresti, sector1 Cladirea The Mark, Calea Grivitei nr. 84-98 si 100-102, etaj 9. Cod Unic de Inregistrare RO7756924. Nr. de înregistrare la Registrul Comertului J40/6775/1995 Pentru exercitiile financiare 2024, 2025 si 2026

MAZARS ROMANIA SRL
Pentru exercitiile financiare 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 si 2023

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL
Pentru exercitiile financiare 2012, 2013, 2014, 2015 si 2016

KPMG AUDIT SRL
Pentru exercitiile financiare 2009, 2010 si 2011

DELOITTE AUDIT SRL
Pentru exercitiile financiare 2007 si 2008

Auditor intern

TPA AUDIT ADVISORY S.R.L.
Bucuresti, strada Grigore Cobalcescu 46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/18803/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16951169 Pentru anii 2024, 2025 si 2026

Audit Consulting Legal International S.R.L.
Bucuresti, Str. Elena Vacarescu, nr. 25, bloc 20/4, ap. 14, sector 1, înmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/14456/2006, Cod Unic de Inregistrare RO19007891 Pentru anii 2022 si 2023

BDO AUDIT SRL
Victory Business Center, str. Invingatorilor, nr.24, sector 3, Bucuresti, ROMANIA, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22485/1994, Cod Unic de Intregistrare RO6546223
Pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 si 2021


DELOITTE AUDIT SRL
Pentru anii 2012, 2013, 2014 si 2015

ERNST & YOUNG
Pentru anii 2008, 2009, 2010 si 2011

Auditor IT

KPMG ADVISORY SRL
Victoria Business Park, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6657/2000, Cod Unic de Intregistrare RO13204347 Pentru 2020, 2021, 2022 si 2023

DELOITTE AUDIT SRL
Calea Grivitei nr. 84-98, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924
Pentru anul 2019


KPMG ADVISORY SRL
Victoria Business Park, DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6657/2000, Cod Unic de Intregistrare RO13204347
Pentru perioada 2007- 2018