Contracte Participanti

Titlu
Notificare privind activitatea in sistemul informatic al Depozitarului Central de transmitere electronica de date - participant Link
Declaratie-Angajament Link
Contract pentru efectuarea decontarii fondurilor – banca de decontare Link
Notificare privind activitatea in sistemul informatic al Depozitarului Central de transmitere electronica de date - banca de decontare Link
Contract de servicii acces la Arena Post-Trading Link
Contract de participare la sistemul Depozitarului Central - participant Link