Contracte Participanti

Titlu
Contract de participare la sistemul Depozitarului Central - participant
Contract de participare la sistemul Depozitarului Central - agent custode
Contract de cesiune neexclusiva de licenta de soft si de accesare prin terminale a calculatorului central
Notificare privind activitatea in sistemul informatic al Depozitarului Central de transmitere electronica de date - participant
Declaratie-Angajament
Contract pentru efectuarea decontarii fondurilor – banca de decontare
Notificare privind activitatea in sistemul informatic al Depozitarului Central de transmitere electronica de date - banca de decontare