Contracte Participanti

Titlu
Contract de cesiune neexclusiva de licenta de soft si de accesare prin terminale a calculatorului central Link
Notificare privind activitatea in sistemul informatic al Depozitarului Central de transmitere electronica de date - participant Link
Declaratie-Angajament Link
Contract pentru efectuarea decontarii fondurilor – banca de decontare Link
Notificare privind activitatea in sistemul informatic al Depozitarului Central de transmitere electronica de date - banca de decontare Link
Contract de participare la sistemul Depozitarului Central - participant Link