Servicii pentru Detinatori

Emiterea extrasului de cont

Extrasul de cont reprezinta dovada dreptului de proprietate asupra unui anumit numar de instrumente financiare la o anumita data.

Eliberarea extrasului de cont pentru persoane fizice
Extrasul de cont pentru persoane fizice se elibereaza la cererea titularului de cont pe baza urmatoarelor documente:

Eliberarea extrasului de cont prin procura notariala
la cererea mandatarului (imputernicitului) se efectueaza pe baza urmatoarelor documente:
 • cerere de eliberare a extrasului de cont » descarca cererea
 • procura/imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont, autentificata la un notar public sau
 • procura/imputernicire emisa de Ambasada/Consulatul Romaniei din alt stat sau
 • in cazul in care titularul de cont este o persoana fizica aflata in detentie, procura/imputernicire din partea titularului de cont semnata in fata Directorului de Penitenciar;
 • in cazul procurilor emise de un notar sau alta autoritate competenta din alt stat, procura trebuie tradusa in limba romana de un traducator autorizat a carui semnatura e legalizata de un notar public din Romania;
 • copia actului de identitate al titularului de cont;
 • copia actului de identitate al persoanei imputernicite;
 • tariful aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru titular persoana fizica: 8 RON/simbol.

In cazul decesului titularului de cont, pentru includerea in masa succesorala a titlurilor de proprietate asupra instrumentelor financiare detinute de defunct, mostenitorii se pot adresa in mod direct notarilor publici.
Notarii publici au posibilitatea sa obtina sumarul de cont care atesta toate detinerile de instrumente financiare ale persoanei decedate, in baza protocolului de colaborare incheiat intre Depozitarul Central si Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale.
Mostenitorii pot obtine de la Depozitarul Central extrase/sumare de cont pentru defunct pe baza urmatoarelor documente:
 • cerere de eliberare a extrasului/sumarului de cont » descarca cererea
 • copia certificatului de deces al titularului de cont;
 • copia actului de identitate al potentialului mostenitor care solicita eliberarea extrasului/sumarului de cont aferent instrumentelor financiare detinute de defunct;
 • tariful aferent operatiunii de eliberare a extrasului/sumarului de cont.
Eliberarea extrasului de cont pentru persoane juridice
Extrasul de cont pentru persoane juridice se elibereaza pe baza urmatoarelor documente:
 • cererea de eliberare a extrasului/sumarului de cont formulata de reprezentantul legal al persoanei juridice;
 • imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont din partea persoanei juridice pentru persoana care se prezinta pentru ridicarea extrasului de cont;
 • actul de identitate al persoanei imputernicite;
 • dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului sau registre similare din care sa rezulte informatii privind reprezentantul legal al persoanei juridice;
 • tariful aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru titular persoana juridica: 16,5 RON/simbol.

Pentru suplimentarea masurilor de pastrare in siguranta a instrumentelor financiare Depozitarul Central a generat coduri confidentiale pentru urmatoarele societati emitente:
 • LION CAPITAL S.A.
 • EVERGENT INVESTMENTS S.A.
 • TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
 • S.I.F. MUNTENIA S.A.
 • INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
 • FONDUL PROPRIETATEA S.A.
 • OMV PETROM S.A.
 • CONPET S.A.
 • CEMACON S.A.
 • MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
 • TARNAVA S.A.

Lista de coduri confidentiale se elibereaza numai impreuna cu extrasul de cont. Tariful este 7 RON/simbol. In cazul detinatorilor de actiuni reziduale emise de societatile de investitii financiare (SIF), se tarifeaza o singura lista de coduri confidentiale.
Solicitarea de eliberare a extrasului de cont poate fi transmisa Depozitarului Central si prin intermediul postei, cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) la adresa: Depozitarul Central, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti. Extrasul de cont si lista de coduri confidentiale se pot obtine si de la un participant - Lista participantilor care elibereaza extrase de cont si liste de coduri confidentiale - in vederea vanzarii actiunilor, fiind necesare aceleasi documente cu cele descrise mai sus.

Pentru operatiunile solicitate la sediile participantilor sau la sediul Depozitarului Central, detinatorul de instrumente financiare trebuie sa prezinte, in original, documentele ce stau la baza solicitarii.

Servicii detinatori