Procesarea standardizata a evenimentelor corporative

Procesarea evenimentelor corporative, acum mai eficienta si mai rapida

Depozitarul Central proceseaza evenimente corporative in conformitate cu Standardele Europene “CAJWG Market Standards for Corporate Action Processing” contribuind astfel la alinierea practicilor pietei de capital din Romania cu practicile utilizate la nivel international.
Depozitarul Central proceseaza standardizat evenimente care fac parte din cele doua categorii definite de Standardele CAJWG:
 • distributii - livrarea rezultatelor evenimentului catre detinatorii de instrumente financiare suport, acestea din urma ramanand neafectate:
 • - distributii de cash (ex: dividende, plata cupon);
 • - distributii in instrumente financiare (ex: actiuni gratuite, alocare drepturi de preferinta).
 • reorganizari – inlocuirea instrumentelor financiare suport al evenimentului cu rezultatele evenimentului pentru detinatorii inregistrati la o anumita data:
 • - reorganizari obligatorii (ex: splitarea/consolidarea valorii nominale a unei actiuni);
 • - reorganizari obligatorii cu optiuni (ex: exercitarea drepturilor de preferinta in cadrul unei majorari de capital cu subscriere de numerar).
Depozitarul Central pune la dispozitia emitentilor o aplicatie on-line (RoCoApp - Romanian Corporate Action Application) prin intermediul careia acestia transmit in format electronic standardizat, cu semnatura digitala, informatiile si datele cheie ale evenimentelor corporative initiate, precum si orice modificari ale acestora. Informatiile transmise de emitenti sunt comunicate de catre Depozitarul Central participantilor care, la randul lor, le transmit investitorilor, clienti ai acestora, atunci cand detin pozitii pentru instrumentele financiare respective.
Astfel, relatia dintre emitenti si investitori este substantial imbunatatita in ceea ce priveste pe de o parte rapiditatea cu care sunt comunicate informatiile referitoare la un eveniment corporativ si, pe de alta parte, calitatea datelor transmise, acestea fiind obtinute direct de la sursa (emitentul = “golden copy”).
Prin intermediul diverselor modalitati de comunicare ale Depozitarului Central (aplicatii, mesagerie SWIFT) cu participantii sunt transmise notificari cu privire la toate etapele prin care trece un eveniment corporativ de la initiere si pana la confirmarea platii rezultatelor acestuia, fie ca este vorba despre sume de bani sau rezultate in instrumente financiare.
Servicii flexibile & optiuni variate – participantii pot alege sa primesca notificarile cu privire la evenimentele corporative, inclusiv confirmarea platii rezultatelor, in format ISO 15022 (MT564, MT566).
In cazul evenimentelor corporative voluntare (ex. participarea in cadrul unei majorari de capital cu numerar), instructiunile de subscriere ale investitorilor care au conturi de instrumente deschise la participanti sunt transmise de acestia din urma catre Depozitarul Central in vederea procesarii.
Rapiditate si risc scazut – participantii pot alege sa transmita instructiunile de subscriere prin SWIFT folosind mesajele ISO 15022 MT565. Depozitarul Central raspunde cu mesaje MT567.
Data platii (data la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente detinerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizata debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare) este anuntata de emitent inca de la initierea evenimentului corporativ dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare dupa data de inregistrare in cazul rezultatelor in sume de bani sau prima zi lucratoare dupa data de inregistrare in cazul rezultatelor in instrumente financiare.
Depozitarul Central efectueaza platile automat, in data platii, atat in sume de bani cat si in instrumente, pentru conturile de instrumente financiare administrate de participanti.
Predictibilitate, eficienta – investitorii au informatii despre data la care sumele de bani sau instrumentele rezultat al unui eveniment corporativ vor fi disponibile si pot astfel sa ia decizii investitionale in cunostinta de cauza

Depozitarul Central pune la dispozitia participantilor care subscriu la serviciul de mesajerie SWIFT in format ISO 20022, notificari cu privire la dezvaluirea datelor de identitiate ale actionarilor si convocarea adunarilor generale.

Principalele etape ale proiectului

2022 19 Aprilie 2022 - A fost operationalizat serviciul de colectare la punct fix, a raportarilor privind identitatea actionarilor, in format SWIFT ISO 20022 (Fin+) pentru solicitarile care intra in scopul SRDII. Serviciul este disponibil doar participantilor care subscriu la această modalitate de comunicare, inclusiv pentru intermediarii de pe lantul lor de custodie.
Pentru solicitarile care nu intra in scopul SRDII si care au la baza reglementarile specifice pietei locale, colectarea raportarilor pe lantul de custodie ramane in vigoare, formatul rapoartelor fiind cel continut in precizarile tehnice comunicate participantilor.
2020 - 2021 Au fost realizate adaptari noi de sistem, in scopul Implementarii Directivei privind Drepturile Actionarilor EU 2017/828 (SRD II), in piata din Romania.
11 octombrie 2021 – A fost realizat upgrade-ul sistemului Depozitarului Central pentru implementarea dezvoltarilor tehnice necesare serviciului de mesagerie in format SWIFT ISO 20022, pentru dezvaluirea datelor de identitate ale actionarilor si convocarea unei adunari generale a actionarilor.
2017 Autoritatea de Supraveghere Financiara si Banca Nationala a Romaniei au aprobat noile reglementari aplicabile procesarii standardizate a evenimentelor corporative.
1 februarie 2017 - Operationalizarea proiectului de catre Depozitarul Central.
2016 A fost extinsa componenta grupului de lucru RO-MIG cu alte 8 societati emitente.
Pentru stabilirea mesajelor SWIFT corespunzatoare evenimentelor corporative, au avut loc consultari ale grupului Romanian National Market Practice Group (RO NMPG) si au fost adoptate structura si continutul mesajelor SWIFT ISO 15022 pentru 20 de tipuri de evenimente corporative.
Au fost implicate in activitatile premergatoare operationalizarii noilor servicii toate entitatile care participa in fluxul de procesare a evenimentelor corporative: emitenti, participanti, agenti de plata si banci de decontare.
2014 - 2015 Reglementarile pietei de capital au fost completate si modificate astfel incat sa cuprinda dispozitiile necesare implementarii standardelor europene de procesare a evenimentelor corporative:
 • „Regulamentul nr. 13 din 21 august 2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare”,
 • „Ordonanta de urgenta nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital”,
 • „Regulamentul nr. 3 din 25 martie 2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii şi operatiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale”,
 • „Regulamentul nr. 11 din 24 septembrie 2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative”.
2014 RO-MIG, ca urmare a analizei realizate cu privire la diferentele dintre cadrul de reglementare national si standardele europene de procesare a evenimentelor corporative, a formulat si transmis Autoritatii de Supraveghere Financiara o serie de propuneri de modificare a reglementarilor aplicabile.
2012 A fost infiintata Comisia de experti RO MIG avand ca obiective:
 • analizarea gradului de conformitate la standardele europene a modului de procesare a evenimentelor corporative in Romania;
 • realizarea de propuneri de modificare a legislatiei aplicabile si a practicilor de piata, in scopul conformarii cu standardele europene;
 • monitorizarea indeplinirii de catre piata din Romania a standardelor europene.
Din comisia de experti au facut parte reprezentanti ai 28 de entitati: emitenti, institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central si Autoritatea de Supraveghere Financiara.