Reautorizarea Depozitarului Central conform CSDRDepozitarul Central se afla in plin proces de reautorizare in baza
Regulamentului European nr. 909 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare, care a intrat in vigoare in septembrie 2014 dupa publicarea in Jurnalul Oficial al UE.
Regulamentul 909/2014 (CSDR) este direct aplicabil tuturor depozitarilor centrali din Uniunea Europeana, fara a fi necesara transpunerea acestuia in legislatia nationala.

Regulamentul are un impact semnificativ in crearea unui cadru post-tranzactionare uniform in statele membre, prin introducerea unui set de reguli comune si diminuarea complexitatii in materie de reglementare la nivelul pietei financiare europene, cauzata de norme nationale diferite.

Beneficiile alinierii la reglementarile UE conduc la armonizarea activitatilor, procedurilor, practicilor si regulilor Depozitarului Central, ca infrastructura a pietei financiare, cu noul cadru de reglementare.

Noile reglementari europene cresc transparenta, siguranta si eficienta operatiunilor de decontare si a serviciilor de registru ale Depozitarului Central.

Schimbarile din mediul post-tranzactionare european se suprapun peste amplul proiect de reformare a pietei locale de capital, menit sa inlature barierele existente in procesul de investitie si sa faciliteze evolutia pietei autohtone in categoria de “piata emergenta”.

Pentru a asigura o tranzitie usoara spre noul cadru de reglementare european si in vederea obtinerii autorizatiei de functionare conform CSDR, Depozitarul Central a fost angrenat constant in implementarea proiectelor majore de reconfigurare a pietei de capital din Romania, precum:   
  • reducerea ciclului de decontare la T+2;
  • separarea sistemelor de tranzactionare si post-tranzactionare;
  • aderarea in primul val la platforma pan-europeana de decontare Target2-Securities, implementand astfel functionalitati tehnice avansate de decontare, care se regasesc in cerintele CSDR;
  • implementarea standardelor de piata ale Uniunii Europene pentru procesarea evenimentelor corporative desfasurate de companiile emitente;
  • revizuirea politiciilor si procedurilor interne;
  • instituirea de mecanisme care asigura segregarea conturilor;
  • implementarea functiei de management al riscurilor;
  • imbunatatirea procesului de reconciliere zilnica;
  • introducerea obligatiei raportarii de catre clientii Depozitarului Central, inclusiv emitenti, a codurilor LEI (Legal Entity Identifier) - LEI (Legal Entity Identifier) este un cod de referinta la nivel global care identifica in mod unic fiecare persoana juridica implicata intr-o tranzactie financiara. Codul unic este alcatuit din 20 de caractere alfanumerice, este definit conform standardului ISO 17442 si este alocat de catre o Unitate de Operare Locala (LOU). Utilizarea LEI armonizeaza procesul de colectare si raportare a datelor pe lantul de intermediere.

In data de 10 martie 2017, au fost aprobate si publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
regulamentele delegate emise in aplicarea Regulamentului UE nr. 909/2014, acestea intrand in vigoare la 30 martie 2017.
In data de 13 septembrie 2018,
Regulamentul delegat (UE) 2018/1229 al comisiei din 25 mai 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare a fost aprobat si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentul intra in vigoare in 24 de luni de la data publicarii, respectiv in septembrie 2020.

Despre noi