Agentie Nationala de Numerotare pentru Romania


Depozitarul Central este entitatea care, in conformitate cu termenii articolului 12 punctul a) din Regulamentul CNVM nr. 13/2005, este abilitata sa efectueze alocarea si gestionarea codurilor ISIN si a altor coduri similare pentru piata de capital din Romania.
In conformitate cu Atestatul nr.14/25.01.2007, emis de CNVM, Depozitarul Central este singura institutie din Romania responsabila de alocarea si gestionarea codurilor ISIN (International Securities Identification Number) si codurilor CFI (Classification of Financial Instruments) conform standardelor stabilite de Organizatia Internationala de Standardizare (ISO) si care actioneaza in calitate de Agentie Nationala de Numerotare.
In conformitate cu Decizia ASF nr.353/02.03.2015 Depozitarul Central este abilitat sa aloce si gestioneze codurile FISN (Financial Instrument Short Name) aferente instrumentelor financiare, in conformitate cu standardul ISO 18774. Codul FISN se aloca pentru toate tipurile de instrumente financiare emise de catre un emitent.
In calitate de Agentie Nationala de Numerotare a instrumentelor financiare pentru Romania, Depozitarul Central este membru al
Asociatiei Agentiilor Nationale de Numerotare (ANNA). Inregistrarea si gestionarea standardelor internationale aflate in responsabilitatea ANNA, se realizeaza in conformitate cu normele si reglementarile stabilite de catre Organizatia Internationala de Standardizare.

Despre codurile ISIN, CFI si FISN

ISIN (International Securities Identification Number) - este un cod format din 12 caractere alfanumerice, unde primele doua caractere precizeaza codul tarii unde a fost alocat codul ISIN (RO pentru Romania), urmatoarele 9 caractere reprezinta codul de baza, iar ultimul simbol reprezinta cifra de control. Alocarea codurilor ISIN de catre Depozitarul Central se realizeaza conform standardului ISO 6166 si ANNA guidelines.
CFI (Classification of Financial Instruments)
– este un cod format din 6 caractere alfabetice care descriu caracteristicile instrumentului financiar in momentul emiterii acestuia si care raman neschimbate de-a lungul ciclului de viata al respectivului instrument financiar. Primul caracter din cod reprezinta categoria din care face parte instrumentul financiar, al doilea caracter reprezinta grupul din respectiva categorie și ultimele patru caractere evidentiaza atributele ‘cheie’ ale instrumentului financiar. Alocarea codurilor CFI de catre Depozitarul Central se realizeaza conform standardului ISO 10962.
FISN (Financial Instrument Short Name)
– este un cod format din maxim 35 de caractere alfanumerice, cod care contine denumirea scurta a emitentului (maxim 15 caractere alfanumerice) si descrierea sumara a instrumentului financiar (maxim 19 caractere alfanumerice), cele doua grupuri fiind separate prin caracterul “/”. Alocarea codurilor FISN de catre Depozitarul Central se realizeaza conform standardului ISO 18774.

Procedura de obtinere a codurilor ISIN, CFI si FISN

Entitatea care doreste obtinerea codurilor ISIN, CFI si FISN transmite catre Depozitarul Central cererea de alocare a codurilor la adresa de email settlement[at]roclear.ro
Solicitarea de alocare a codurilor ISIN, CFI si FISN va include:
  • formularul de solicitare a alocarii codurilor mentionate mai sus pentru urmatoarele tipuri de instrumente financiare:
  • actul constitutiv si prospectul de emisiune/oferta sau, dupa caz, documentul de prezentare a societatii
  • certificatul de inregistrare (CUI) emis de Registrul Comertului
  • alte documente relevante, in functie de tipul de instrument financiar, din care sa reiasa date si elemente caracteristice emisiunii de instrumente financiare si, dupa caz, documente eliberate de ASF/CNVM (certificat de inregistrare a valorilor mobiliare si/sau altele cum ar fi decizii, avize, etc.).
Tarifele percepute de catre Depozitarul Central pentru alocarea codurilor ISIN, CFI si FISN:
  • tarif pentru alocare ISIN si CFI: 119 RON (inclusiv TVA)/ISIN si CFI alocate;
  • tarif pentru alocare FISN: 60 RON (inclusiv TVA)/FISN alocat.