Servicii pentru Detinatori

DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE


Dividendele si alte sume de bani pot fi incasate direct in contul bancar al detinatorului de instrumente financiare care nu este client al unui participant (nu are un cont de tranzactionare) dupa inregistrarea codului IBAN.


Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice,
personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor transmite Depozitarului Central urmatoarele documente:
 • formularul de colectare cod IBAN, in care vor fi precizate banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele detinatorului de instrumente financiare » descarca formular
 • copia actului de identitate valabil, in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”;
 • extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original;
 • copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;
 • copie dovada plata tarif colectare cod IBAN (in cazul in care documentele sunt transmise catre Depozitarul Central).

Detinatorii de instrumente financiare persoane juridice,
prin reprezentant legal sau conventional, vor transmite Depozitarului Central urmatoarele documente:
 • formularul de colectare cod IBAN, in care vor fi precizate banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele detinatorului de instrumente financiare » descarca formular
 • copia certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”;
 • copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;
 • copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;
 • extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;
 • copie dovada plata tarif colectare cod IBAN (in cazul in care documentele sunt transmise catre Depozitarul Central).
Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.
Formularele de colectare cod IBAN se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA – Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etajul 1 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central.

Tariful perceput pentru inregistrarea codului IBAN:

Inregistrarea codului IBAN utilizat pentru efectuarea platilor prin virament bancar - detinator persoana fizica 7 Lei
per solicitare
Inregistrarea codului IBAN utilizat pentru efectuarea platilor prin virament bancar - detinator persoana juridica 14 Lei
per solicitare
Modificarea modalitatii de plata a dividendelor sau oricaror sume de bani datorate detinatorilor de instrumente financiare, la solicitarea detinatorului, ulterior datei platii (realizarea platii cuvenite prin transfer bancar in contul indicat de detinator) 35 Lei
per solicitare
Tariful se va plati la casieria Depozitarului Central sau intr-unul din conturile institutiei, respectiv:
RO45RNCB0071086501740001 - BCR – Sucursala Plevnei
RO93BTRL04101202D03004XX – BANCA TRANSILVANIA Sucursala Lipscani


Informatii suplimentare se regasesc la rubrica
Dividende platite prin intermediul Depozitarului Central sau la adresa de e-mail: dividende[at]depozitarulcentral[.]ro

Servicii detinatori