Servicii pentru Detinatori

ALTE SERVICII

Inregistrarea/ridicarea restrictiei pe cont, la cererea titularului
» descarca formular
Inregistrarea/radierea mentiunii sechestrului/popririi
» descarca formular
Evidentierea in contul relevant si inregistrarea mentiunii de garantie reala in registrul central de publicitate
» descarca formular
Evidentierea garantiei reale in contul relevant
» descarca formular
Inregistrarea mentiunii de garantie reala in registrul central de publicitate
» descarca formular
Actualizarea mentiunii de garantie reala in contul relevant si, daca o astfel de inregistrare exista, in registrul central de publicitate administrat de Depozitarul Central
» descarca formular
Radierea mentiunii de garantie reala din contul relevant si, daca o astfel de inregistrare exista, din registrul central de publicitate
» descarca formular
Inregistrarea operatiunilor aferente garantiilor financiare cu transfer de proprietate
» descarca formular
Inscrierea mentiunilor de garantie reala in sistemul Depozitarului Central (asupra instrumentelor financiare de tip inchis)
» descarca formular
Radierea mentiunilor de garantie reala in sistemul Depozitarului Central (inregistrate asupra instrumentelor financiare de tip inchis)
» descarca formular

Servicii detinatori